Richter: Herr Josef Hartich/D
Meldeschluss: 20.09.2019 (1. Meldeschluss), 04.10.2019 (2. Meldeschluss)
Beginn des Richtens: folgt
Meldungen an: www.vdh-bw.de
Ausstellungsort: Messe Karlsruhe, Messealle 1, 76287 Rheinstetten

Richter: Herr Erwin Deutscher/A
Meldeschluss: 20.09.2019 (1. Meldeschluss), 04.10.2019 (2. Meldeschluss)
Beginn des Richtens: folgt
Meldungen an: www.vdh-bw.de
Ausstellungsort: Messe Karlsruhe, Messealle 1, 76287 Rheinstetten

Richter: Herr Willi Güllix/D
Meldeschluss: 16.10.2019 (1. Meldeschluss), 10.11.2019 (2. Meldeschluss)
Beginn des Richtens: folgt
Meldungen an: https://meldungen.altem.de/
Ausstellungsort: Messe Kassel, Damaschkestraße 55, 34121 Kassel