Skip to main content

07.10.2023 - Gemeinschaftsausstellung Bochum

Richter: Frau Ann Cuthbert/RL
Meldeschluss: vorbei
Beginn des Richtens: 10:00 Uhr - Ring 2
Meldungen an: macshot.de/iwc1/
Ausstellungsort: SV OG Bochum-Werne, Werner Straße 145, 44791 Bochum

08.10.2023 - Gemeinschaftsausstellung Bochum

Richter: Frau Lynda Matthews/IRL
Meldeschluss: vorbei
Beginn des Richtens: 13:30 Uhr - Ring 2
Meldungen an: macshot.de/iwc1/
Ausstellungsort: SV OG Bochum-Werne, Werner Straße 134, 44894 Bochum

03.11.2023 - CACIB Bundessieger Dortmund

Richter: Frau Cathrin Parker/GB
Meldeschluss: 30.08.2023 (1. Meldeschluss), 20.09.2023 (2. Meldeschluss), 04.10.2023 (3. Meldeschluss)
Beginn des Richtens: folgt
Meldungen an: Ausstellerportal

11.11.2023 - CACIB Karlsruhe

Richter: Frau Lisbeth Mach(CH
Meldeschluss: 22.09.2023 (1. Meldeschluss), 06.10.2023 (2. Meldeschluss)
Beginn des Richtens: folgt
Meldungen an: Ausstellerportal
Ausstellungsort: Messe Karlsruhe, Messeallee 1, D-76287 Rheinstetten

12.11.2023 - CACIB Karlsruhe

Richter: Frau Marie-Jose Melchior/LUX
Meldeschluss: 22.09.2023 (1. Meldeschluss), 06.10.2023 (2. Meldeschluss)
Beginn des Richtens: folgt
Meldungen an: Ausstellerportal
Ausstellungsort: Messe Karlsruhe, Messeallee 1, D-76287 Rheinstetten